Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

23ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Ηράκλειο 18 και 19 Οκτωβρίου 2024

Tο 23ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ, με τίτλο: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 2050 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου του 2024 στο Ηράκλειο.
Το συνημμένο παρακάτω αρχείο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν στο Συνέδριο

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ Γεώργιος Ξανθός
Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠ

Πληροφορίες για το Συνέδριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο