Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

2η Τελετή Καθομολόγησης και απονομής Πτυχίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – 10/6/2022

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους του Τμήματος, ότι η δεύτερη Τελετή Καθομολόγησης και απονομής  Πτυχίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022  και ώρα  11.00 π.μ., στο   Αμφιθέατρο «Βασίλης Ζαχαρόπουλος» (Κ28). 

Ο κάθε πτυχιούχος θα μπορεί να συνοδεύεται μόνον από δύο (2) μέλη του οικογενειακού ή  φιλικού του περιβάλλοντος.
Η χρήση μάσκας στο αμφιθέατρο Κ28 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική.

Στην τελετή θα συμμετέχουν  οι απόφοιτοι  με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώων:

A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M.
1 ΔΑ268 31 ΔΛ8996 61 ΔΛ10256 91 ΔΛ12234 121 ΔΛ12448
2 ΔΑ315 32 ΔΛ9141 62 ΔΛ10279 92 ΔΛ12240 122 ΔΛ12449
3 ΔΑ783 33 ΔΛ9294 63 ΔΛ10291 93 ΔΛ12247 123 ΔΛ12450
4 ΔΑ821 34 ΔΛ9422 64 ΔΛ10313 94 ΔΛ12253 124 ΔΛ12457
5 ΔΑ824 35 ΔΛ9523 65 ΔΛ10375 95 ΔΛ12256 125 ΔΛ12459
6 ΔΑ851 36 ΔΛ9537 66 ΔΛ10384 96 ΔΛ12260 126 ΔΛ12466
7 ΔΑ861 37 ΔΛ9591 67 ΔΛ10403 97 ΔΛ12264 127 ΔΛ12478
8 ΔΑ896 38 ΔΛ9606 68 ΔΛ10413 98 ΔΛ12268 128 ΔΛ12479
9 ΔΑ937 39 ΔΛ9617 69 ΔΛ10421 99 ΔΛ12283 129 ΔΛ12483
10 ΔΑ961 40 ΔΛ9740 70 ΔΛ12004 100 ΔΛ12286 130 ΔΛ12494
11 ΔΑ1004 41 ΔΛ9785 71 ΔΛ12009 101 ΔΛ12292 131 ΔΛ12506
12 ΔΑ1010 42 ΔΛ9801 72 ΔΛ12018 102 ΔΛ12293 132 ΔΛ12511
13 ΔΑ1030 43 ΔΛ9873 73 ΔΛ12023 103 ΔΛ12302 133 ΔΛ12528
14 ΔΑ1119 44 ΔΛ9874 74 ΔΛ12032 104 ΔΛ12308 134 ΔΛ12531
15 ΔΑ1153 45 ΔΛ9939 75 ΔΛ12062 105 ΔΛ12330 135 ΔΛ12551
16 ΔΑ1161 46 ΔΛ9945 76 ΔΛ12071 106 ΔΛ12331 136 ΔΛ12553
17 ΔΑ1171 47 ΔΛ9953 77 ΔΛ12077 107 ΔΛ12354 137 ΔΛ12561
18 ΔΑ1190 48 ΔΛ10035 78 ΔΛ12085 108 ΔΛ12363 138 ΔΛ12573
19 ΔΑ1193 49 ΔΛ10051 79 ΔΛ12092 109 ΔΛ12365 139 ΔΛ12578
20 ΔΑ1206 50 ΔΛ10058 80 ΔΛ12094 110 ΔΛ12372 140 ΔΛ12581
21 ΔΑ1212 51 ΔΛ10079 81 ΔΛ12097 111 ΔΛ12396 141 ΔΛ12585
22 ΔΑ1238 52 ΔΛ10083 82 ΔΛ12103 112 ΔΛ12402 142 ΔΛ12586
23 ΔΑ1249 53 ΔΛ10089 83 ΔΛ12108 113 ΔΛ12410 143 ΔΛ12593
24 ΔΑ1251 54 ΔΛ10174 84 ΔΛ12109 114 ΔΛ12415 144 ΔΛ12594
25 ΔΛ5352 55 ΔΛ10192 85 ΔΛ12123 115 ΔΛ12418 145 ΔΛ12723
26 ΔΛ8011 56 ΔΛ10196 86 ΔΛ12152 116 ΔΛ12422 146 ΔΛ12725
27 ΔΛ8372 57 ΔΛ10211 87 ΔΛ12191 117 ΔΛ12426 147 ΔΛ12743
28 ΔΛ8759 58 ΔΛ10231 88 ΔΛ12200 118 ΔΛ12427 148 ΔΛ12757
29 ΔΛ8800 59 ΔΛ10236 89 ΔΛ12217 119 ΔΛ12432 149 ΔΛ12768
30 ΔΛ8881 60 ΔΛ10251 90 ΔΛ12230 120 ΔΛ12439 150 ΔΛ12784

 

Ηράκλειο 23/5/2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πρόγραμμα και πρόσκληση απονομής

Μετάβαση στο περιεχόμενο