Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM).

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο