Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τις Πτυχιακές Εργασίες Χ.Ε. 2020-21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει πρόθεση ανάληψης ΠΕ το Χ.Ε. 2020-21 ότι την Παρασκευή 30-10-2020 θα ανακοινωθούν πρόσθετα θέματα ΠΕ τα οποία θα ανατίθενται άμεσα στους φοιτητές που θα τα δηλώσουν κατά προτεραιότητα στη Γραμματεία (χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).
Για τον τρόπο δήλωσης ανάληψης των θεμάτων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Ηράκλειο: 26-10-2020
Από τη Γραμματεία Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο