Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τελετή Καθομολόγησης και Aπονομής Πτυχίων αποφοίτων του Τμήματος

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους του Τμήματος, ότι η Τελετή Καθομολόγησης και απονομής Πτυχίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο «Βασίλης Ζαχαρόπουλος» (Κ28).

Στην τελετή θα συμμετέχουν  οι απόφοιτοι  με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου:

Α/Α Α.Μ. Α/Α Α.Μ. Α/Α Α.Μ.
1 ΔΛ12275 63 ΔΛ12467 125 ΔΛ12303
2 ΔΛ12129 64 ΔΛ12751 126 ΔΑ971
3 ΔΑ1155 65 ΔΛ12590 127 ΔΛ12864
4 ΔΛ12161 66 ΔΛ12647 128 ΔΛ9978
5 ΔΛ12579 67 ΔΛ12231 129 ΔΛ12546
6 ΔΛ12518 68 ΔΛ12663 130 ΔΛ12486
7 ΔΛ10323 69 ΔΛ12521 131 ΔΛ13098
8 ΔΛ13044 70 ΔΛ10044 132 ΔΛ13045
9 ΔΛ12045 71 ΔΛ12714 133 ΔΛ12277
10 ΔΛ10374 72 ΔΛ1059 134 ΔΛ10276
11 ΔΛ12361 73 ΔΛ12235 135 ΔΛ12399
12 ΔΛ10139 74 ΔΛ12599 136 ΔΛ12208
13 ΔΛ12176 75 ΔΛ10038 137 ΔΛ12535
14 ΔΑ1026 76 ΔΛ12463 138 ΔΛ12795
15 ΔΛ12451 77 ΔΑ1021 139 ΔΛ13232
16 ΔΛ12227 78 ΔΛ12473 140 ΔΛ10072
17 ΔΛ12111 79 ΔΛ12801 141 ΔΛ12699
18 ΔΛ12704 80 ΔΑ1166 142 ΔΛ12820
19 ΔΛ12412 81 ΔΛ12690 143 ΔΛ12682
20 ΔΛ12199 82 ΔΑ1147 144 ΔΛ12702
21 ΔΛ12301 83 ΔΛ12655 145 ΔΛ12601
22 ΔΛ7985 84 ΔΛ9958 146 ΔΛ12749
23 ΔΛ12854 85 ΔΛ12039 147 ΔΛ12616
24 ΔΛ10227 86 ΔΛ12544 148 ΔΛ12570
25 ΔΛ12713 87 ΔΛ9141 149 ΔΛ12881
26 ΔΛ12520 88 ΔΛ12667 150 ΔΛ8911
27 ΔΛ12676 89 ΔΛ12759 151 ΔΛ12843
28 ΔΛ12550 90 ΔΑ983 152 ΔΛ10224
29 ΔΛ12408 91 ΔΑ1076 153 ΔΛ12722
30 ΔΛ12145 92 ΔΛ12687 154 ΔΛ12709
31 ΔΛ12346 93 ΔΑ1157 155 ΔΛ12436
32 ΔΛ12710 94 ΔΛ12079 156 ΔΑ1252
33 ΔΛ9067 95 ΔΑ1060 157 ΔΛ12519
34 ΔΛ10250 96 ΔΛ13116 158 ΔΛ12726
35 ΔΛ12480 97 ΔΛ12497 159 ΔΛ12242
36 ΔΛ12738 98 ΔΑ1184 160 ΔΛ13096
37 ΔΛ12523 99 ΔΛ12543 161 ΔΑ1222
38 ΔΛ12413 100 ΔΛ9098 162 ΔΛ12708
39 ΔΛ12627 101 ΔΛ9658 163 ΔΛ12226
40 ΔΛ12792 102 ΔΛ12536 164 ΔΛ10369
41 ΔΛ12991 103 ΔΛ12672 165 ΔΛ12274
42 ΔΛ13042 104 ΔΛ12225 166 ΔΛ12953
43 ΔΛ12477 105 ΔΛ12144 167 ΔΛ10293
44 ΔΛ12385 106 ΔΛ12996 168 ΔΛ12047
45 ΔΛ12492 107 ΔΛ13063 169 ΔΛ12910
46 ΔΛ12684 108 ΔΛ12927 170 ΔΛ12998
47 ΔΛ12909 109 ΔΑ1191 171 ΔΛ13122
48 ΔΛ12343 110 ΔΛ12748 172 ΔΛ12899
49 ΔΛ12035 111 ΔΛ12971 173 ΔΛ12977
50 ΔΛ12317 112 ΔΛ12443 174 ΔΛ12824
51 ΔΛ12127 113 ΔΛ9152 175 ΔΛ12712
52 ΔΛ12560 114 ΔΛ12617 176 ΔΛ12794
53 ΔΛ12503 115 ΔΛ12681 177 ΔΛ12931
54 ΔΛ12321 116 ΔΛ12923 178 ΔΛ12626
55 ΔΛ12756 117 ΔΛ12629 179 ΔΛ13025
56 ΔΛ12273 118 ΔΛ12420 180 ΔΛ12215
57 ΔΛ12887 119 ΔΛ13127 181 ΔΛ12724
58 ΔΛ12862 120 ΔΛ9009 182 ΔΛ12760
59 ΔΛ12440 121 ΔΛ12807 183 ΔΛ12649
60 ΔΛ12936 122 ΔΛ12555 184 ΔΛ12739
61 ΔΛ12493 123 ΔΛ12514 185 ΔΛ12641
62 ΔΛ12351 124 ΔΛ12312 186 ΔΛ12752

 

Ηράκλειο 7/3/2023
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πρόσκληση Τελετής Απονομής Πτυχίων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο