Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, για τους φοιτητές που με βάση το ν. 4610/2019 εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι βάσει της Συνέλευσης Τμήματος με αριθμ.:51/28-9-2021, αποφασίστηκε να προσφερθούν για δήλωση από τους φοιτητές το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-22, όλα τα Πρόσθετα Μαθήματα του ΠΠΣ ΕΛΜΕΠΑ του Τμήματός μας, με μόνη εξαίρεση το Πρόσθετο Μάθημα με τίτλο «Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία», καθώς επίσης να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-22 και πληρούν τα κριτήρια βάσει του νόμου, να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία για ένταξή τους, έως και την 8η Οκτωβρίου 2021.

 

Ηράκλειο 1/10/2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο