Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Ι. Χατζηαντωνίου στο Journal of Cleaner Production

Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Ιωάννη Χατζηαντωνίου (σε συνεργασία με Emmanuel Joel Aikins Abakah, David Gabauer και Aviral KumarTiwari) με τίτλο “Quantile time-frequency price connectedness between green bond, green equity, sustainable investments and clean energy markets” δημοσιεύθηκε στο Journal of Cleaner Production.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο