Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο των Δρ. Ν. Γρηγοράκη – Επιστημονικού Συνεργάτη, Δρ. Γ. Γαλυφιανάκη – Επίκουρου Καθηγητή και Δρ. Ε. Τσουκάτου – Αναπληρωτή Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business

Άρθρο των Δρ. Ν. Γρηγοράκη – Επιστημονικού Συνεργάτη, Δρ. Γ. Γαλυφιανάκη – Επίκουρου Καθηγητή και Δρ. Ε. Τσουκάτου – Αναπληρωτή Καθηγητή με τίτλο “Assessing the responsiveness of out-of-pocket healthcare expenditure to macro-fiscal factors and different health financing systems: evidence from the European and OECD area” δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business (ABS:1) στον εκδοτικό οίκο Emerald Insight.

Μετάβαση στο περιεχόμενο