Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο International Journal of Computational Economics and Econometrics

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με M. Alghalith) με τίτλο “Futures hedging with stochastic volatility: a new method” δημοσιεύθηκε στο International Journal of Computational Economics and Econometrics.

Μετάβαση στο περιεχόμενο