Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Journal of Economic Studies

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Felimban R., Badreddine S.) με τίτλο “Share price informativeness and dividend smoothing behavior in GCC markets” δημοσιεύθηκε στο Journal of Economic Studies

Μετάβαση στο περιεχόμενο