Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Journal of Risk

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Degiannakis S., Poufinas T., Filis G., Gkillas K.) με τίτλο “Option pricing using high-frequency futures prices” δημοσιεύθηκε στο Journal of Risk.

Μετάβαση στο περιεχόμενο