Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Operational Research (Springer)

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Magerakis E., Gkillas K., Peppas G.) με τίτλο “Corporate R&D intensity and high cash holdings: post-crisis analysis” δημοσιεύθηκε στο Operational Research (Springer).

Μετάβαση στο περιεχόμενο