Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου στο βιβλίο με τίτλο “Operational Research Methods in Business, Finance and Economics”

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Gkillas, K., Kountzakis C.) με τίτλο”Stochastic Differential Equations in Lp-Spaces” δημοσιεύθηκε στο βιβλίο με τίτλο “Operational Research Methods in Business, Finance and Economics”, Springer.

Μετάβαση στο περιεχόμενο