Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρήστου Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Applied Economics

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με X. Zhang, R. Kizys, K. Gkillas & M. Wohar) με τίτλο “Testing for rational bubbles in the UK housing market” δημοσιεύθηκε στο Applied Economics.

Μετάβαση στο περιεχόμενο