Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Γ. Αγιομυργιανάκη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Tourism Analysis

Το άρθρο του Καθηγητή Γ. Αγιομυργιανάκη (σε συνεργασία με Tsounis N., Serenis D. και Adamopoulos, A.) με τίτλο Tourism and Exports: The Case of Singapore  δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Tourism Analysis.

Μετάβαση στο περιεχόμενο