Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Λέκτορα Ι. Γιαννούλη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Accounting Forum

Το άρθρο του Λέκτορα Ι. Γιαννούλη (σε συνεργασία με M. Makrominas) με τίτλο I.P.O. determinants of delisting risk: Lessons from the Athens Stock Exchange  δημοσιεύθηκε στο υψηλού επιπέδου διεθνές περιοδικό Accounting Forum (ABS 3*, IF 1,8).

Μετάβαση στο περιεχόμενο