Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Υποψήφιου Διδάκτορα Ν. Γαβριλάκη και του Καθηγητή Χρ. Φλώρου στο βιβλίο Governance and Financial Performance

Το άρθρο του Υποψήφιου Διδάκτορα Ν. Γαβριλάκη και του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Prof. E. Galariotis) με τίτλο “Corporate Governance Gender Equality and Firm Financial Performance: The Case of Euronext 100 Index” δημοσιεύθηκε στο βιβλίο με τίτλο “Governance and Financial Performance”, World Scientific.

Μετάβαση στο περιεχόμενο