Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ:6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα τα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ακαδ. έτους 2021-2022

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ.

Η προκήρυξη αναλυτικά

Αίτηση υποψηφιότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο