Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαπιστωτική Πράξη του Κοσμήτορα της Σ.Ε.Δ.Ο. για την Εκλογή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της στην Κοσμητεία της Σχολής

Διαπιστωτική Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας για την Εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής

Μετάβαση στο περιεχόμενο