Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδασκαλία των μαθημάτων: Μάρκετινγκ, Ηγεσία, Αστικό Δίκαιο και Ειδικά Θέματα Δικαίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι η διδασκαλία των μαθημάτων, Μάρκετινγκ του Γ’ εξαμήνου και Ηγεσία του Ζ΄ εξαμήνου, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Επίσης η διδασκαλία των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο του Α’ εξαμήνου και Ειδικά Θέματα Δικαίου (Εργατικό, Ασφαλιστικό, Πτωχευτικό) του Γ’ εξαμήνου θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ενημερωθείτε για την έναρξη της με νεότερη ανακοίνωση.

Ηράκλειο 4/10/2023
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο