Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση των «Πρόσθετων Μαθημάτων» του ΠΠΣ ΕΛΜΕΠΑ, από φοιτητές που δεν τα δικαιούνται

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι τα παρακάτω «Πρόσθετα Μαθήματα», αφορούν αποκλειστικά μόνο τους απόφοιτους ΤΕΙ, που με βάση το ν. 4610, εντάχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η Γραμματεία θα προχωρήσει στην αφαίρεση τους, από τη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που τα δήλωσαν ενώ δεν τα δικαιούνται.

Πρόσθετα Μαθήματα
Κωδ. Μαθ. Είδος Μαθ. (Υ, Ε/Υ, Π) ECTS
Έκτο (ΣΤ’) Εξάμηνο
30 Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων Υ 6
Έβδομο (Ζ’) Εξάμηνο
38 Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο Υ 6
Όγδοο (Η’) Εξάμηνο
40 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ 5
41 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ 5
Επιλογής Υποχρεωτικά (εφόσον απαιτούνται)
34.2 Διοικητική Οικονομική  (Εξάμηνο ΣΤ’) Ε/Υ 6
42.4 Διοικητική Λογιστική ΙI  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5
42.6 Αγορές Εμπορευμάτων  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5
42.7 Υπολογιστική Χρηματοοικονομική  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5

 

Ηράκλειο 17/2/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο