Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση του πρόσθετου μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική»

Οι φοιτητές που βάσει του ν.4610/2019 έχουν ενταχθεί στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και επιθυμούν να δηλώσουν το «Πρόσθετο Μάθημα» με τίτλο: Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 4/11/2022.

Ηράκλειο 26/10/2022
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο