Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημιουργία αθλητικής ομάδας ΕΛΜΕΠΑ

Στα πλαίσια της επανεκκίνησης του αθλητισμού και της επαναλειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου “Μάρκος Καραναστάσης”, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής του αθλητικού δυναμικού των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί,  να στελεχώσει τις ομάδες για τα ομαδικά αθλήματα αλλά και να ενισχυθούν οι  ατομικές  συμμετοχές σε φοιτητικά πρωταθλήματα.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες το επιθυμούν, και  έχουν αθλητικό ιστορικό σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα ανεξαρτήτως επιπέδου, να το δηλώσουν στο athletics@hmu.gr απαντώντας στο παρόν email.
Η δήλωση του κάθε αθλητή/τριας θα πρέπει να αναγράφει:

Επώνυμο / Όνομα:
Τμήμα φοίτησης:
Αριθμό Μητρώου:
Άθλημα:
Ομάδες που έχει αγωνιστεί / Κατηγορία:
Τελευταία χρονιά συμμετοχής στην αγωνιστική δράση:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   

Με την απάντηση μου στο παρόν email δηλώνω ότι παραχωρώ το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΛΜΕΠΑ και το ΕΛΜΕΠΑ αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Μετάβαση στο περιεχόμενο