Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου α.έ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων μαθημάτων θα ανοίξει από την Παρασκευή 9/10/2020 έως και την Τετάρτη 14/10/2020. Στο διάστημα αυτό οι φοιτητές θα μπορούν να προβούν στη διόρθωση της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων τους. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλλαν μέχρι σήμερα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο δήλωση μαθημάτων, θα μπορούν και αυτοί να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΛΜΕΠΑ και βρίσκονται στο τρίτο (Γ) εξάμηνο φοίτησής τους, δεν προσφέρονται μαθήματα πέραν του τυπικού τους εξαμήνου. Δικαιούνται να δηλώσουν τα μαθήματα του εξαμήνου τους ή μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα (Α΄ εξάμηνο) εφόσον τα οφείλουν, με μέγιστο αριθμό μαθημάτων δήλωσης, τα 7 μαθήματα.  Στις περιπτώσεις εκείνες που δηλώθηκαν στο προηγούμενο διάστημα μαθήματα πέραν του τυπικού τους εξαμήνου και συγκεκριμένα μαθήματα από την παρακάτω κατάσταση, αφαιρέθηκαν από τη Γραμματεία. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται μόνο για τους  απόφοιτους  Τ.Ε.Ι. που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ.

 

Πρόσθετα Μαθήματα

Κωδ. Μαθ.

Είδος Μαθ. (Υ, Ε/Υ, Π) ECTS
Έκτο (ΣΤ’) Εξάμηνο

30

Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων Υ 6
Έβδομο (Ζ’) Εξάμηνο

38

Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο Υ 6
Όγδοο (Η’) Εξάμηνο

40

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ 5

41

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ 5
Επιλογής Υποχρεωτικά (εφόσον απαιτούνται)

34.2

Διοικητική Οικονομική  (Εξάμηνο ΣΤ’) Ε/Υ 6

42.4

Διοικητική Λογιστική ΙI  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5

42.6

Αγορές Εμπορευμάτων  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5

42.7

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5

42.9

Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία  (Εξάμηνο Η‘) Ε/Υ 5

 

Επίσης ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι με βάση την υπ’ αριθμ. 20/6-2-2020 απόφαση της Συγκλήτου, με θέμα: Διευκόλυνση φοιτητών του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης για ένταξή τους στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ,  κατά την οποία οι φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης των οποίων η Πρακτική Άσκηση λήγει μετά την έναρξη του εξαμήνου και εφόσον δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση για τη λήψη πτυχίου του αντίστοιχου πτυχίου του πρώην ΤΕ.Ι. Κρήτης, έχουν το δικαίωμα να προεγγράφονται με αίτησή τους στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ. Οπότε αυτή η κατηγορία φοιτητών εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στη Γραμματεία για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς επίσης να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και στη συνέχεια να τους δοθεί άμεσα το δικαίωμα να δηλώσουν τα «πρόσθετα μαθήματα» του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ηράκλειο 8/10/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο