Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δράση κατάρτισης και απασχόλησης του ΣΕΒ για τους απόφοιτους μας

O ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) υλοποιεί την πρωτοβουλία Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών, η οποία περιλαμβάνει:

Ø  Ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, με ένα πρόγραμμα  πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης 112 διδακτικών ωρών, το οποίο σχεδιάστηκε κατόπιν έρευνας του ΣΕΒ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ και θα παρουσιαστούν επιτυχημένες εξαγωγικές πρακτικές.
Ø  Συμβουλευτική & Mentoring.
Ø  Εκπόνηση ενός Export Strategy Plan για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, το οποίο θα αξιολογηθεί από στελέχη επιχειρήσεων.
Ø  Ευκαιρίες απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, σε συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα.

Το «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών» απευθύνεται σε άτομα σε όλη την Ελλάδα με μικρή ή χωρίς προϋπηρεσία στον τομέα των εξαγωγών, που έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικών, Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών (ενδεικτικά αναφέρονται Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες κ.α.) και γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά κυρίως να αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία από τις σύγχρονες και οργανωμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Υποβολή αιτήσεων: έως τις 14/02/2024.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες
Κυριάκος Φιλίνης, Senior Advisor, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ: 211 5006 184, kfilinis@sev.org.gr
Βασίλης Κατσαντώνης, Associate Advisor, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ: : 211 5006 106, vkatsantonis@sev.org.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο