Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραμματοσύνη των νέων σε θέματα Ψυχικής Υγείας

Προσκαλούμε τους φοιτητές του Τμήματος να συμμετάσχουν σε έρευνα με θέμα “Η Εγγραμματοσύνη των Νέων σε θέματα Ψυχικής Υγείας”. Η έρευνα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και το Faculty of Education and Psychology, Universidade Catolica Portuguesa.

Η χορήγηση του ερωτηματολογίου της έρευνας στους φοιτητές του ιδρύματός μας έχει εγκριθεί από τον κ. Πρύτανη και η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΜΕΠΑ (αρ. απ. 92/25-10-2022).

 Για συμμετοχή στην έρευνα ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://lnkd.in/d6UJMvNg

Μετάβαση στο περιεχόμενο