Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εμβόλιμη εξεταστική για το Εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-20

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας (εισαχθέντες Τ.Ε.Ι.) ότι στο διάστημα, από Δευτέρα  01/06/2020 έως και Δευτέρα  08/06/2020, θα είναι ανοιχτό το σύστημα για δηλώσεις συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική για το εαρινό  εξάμηνο ακ. έτους 2019-2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται  σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 μονάδες ECTS, χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση (20 και 10 ECTS αντίστοιχα), δηλαδή τους απομένουν μόνο 40 ECTS για να ολοκληρώσουν το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές αυτοί  μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που τους απομένουν το εαρινό εξάμηνο με την επιπλέον προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στα μαθήματα αυτά έστω μία φορά σε προηγούμενα εξάμηνα. Από την εμβόλιμη εξεταστική εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα.
Η εξέταση των μαθημάτων της εμβόλιμης εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-20 θα γίνει αποκλειστικά εξ αποστάσεως.
 

Ηράκλειο 01/06/2020
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο