Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη Εγγραφών – Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος μας ότι το ηλεκτρονικό Σύστημα Εγγραφών – Δηλώσεων μαθημάτων θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 28-9-2020 έως και την Παρασκευή 02-10-2020 (σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος) για την Εγγραφή-Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21.

Προσοχή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές για τα παρακάτω:

1. Το Χ.Ε. 2020-21 προσφέρονται μαθήματα του 1ου και 3ου εξαμήνου ΕΛΜΕΠΑ και μαθήματα του 5ου και 7ου εξαμήνου ΤΕΙ. Από τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου ΤΕΙ προφέρεται μόνο το μάθημα «Λογιστική Εταιρειών». Οι φοιτητές ΤΕΙ μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του 1ου και 3ου εξαμήνου ΤΕΙ μόνο εφόσον αυτά αντιστοιχούν στα προσφερόμενα μαθήματα ΕΛΜΕΠΑ βάσει των αντιστοιχίσεων του οδηγού σπουδών (σελ. 18-24).

2. Δήλωση Μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» του 5ου Εξαμήνου:
α) Οι φοιτητές που θα το δηλώσουν για πρώτη φορά θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) από τις παρακάτω Ομάδες:
Oμάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

β) Οι φοιτητές που σε προηγούμενα εξάμηνα δήλωσαν, παρακολούθησαν και απέτυχαν στην εξέταση του μαθήματος θα δηλώσουν την Ομάδα 4 (μη υπόχρεοι).

3. Επισήμανση: Όσο αφορά τα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ΤΕΙ), το σύνολο των Δ.Μ. στα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα πρέπει να είναι 72 κατ’ ελάχιστο.

4. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) ΤΕΙ
α) Δικαίωμα δήλωσης της ΠΕ έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών και έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 31 από τα 39 μαθήματα.
β) Όσοι έχουν ήδη ανάθεση ΠΕ δεν επιτρέπεται να την ξαναδηλώσουν.
γ) Όσοι έχουν ανάθεση ΠΕ αλλά έχουν υπερβεί τον χρόνο ισχύος της ανάθεσης (1 έτος) καθώς και όσοι επιθυμούν να αλλάξουν θέμα, μπορούν να δηλώσουν την ΠΕ μόνο αν έχουν ζητήσει και πάρει έγκριση κατάργησης της προηγούμενης ανάθεσης από τον επιβλέποντα Καθηγητή και τον Υπεύθυνο ΠΕ.

Ηράκλειο 24-9-2020
Από την Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο