Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη εγγραφών – δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος μας, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών- δηλώσεων μαθημάτων θα είναι ανοικτό, από τις 15/2/2021 έως και τις 19/2/2021 (σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος), για την εγγραφή-δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ακ. έτους 2020-2021.

Παρακαλούμε για την προσοχή των φοιτητών σχετικά με τα παρακάτω:

 1. Το τρέχον εξάμηνο προσφέρονται μαθήματα του 2ου και 4ου εξαμήνου ΠΠΣ «ΕΛΜΕΠΑ» και τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου ΠΠΣ «ΤΕΙ», καθώς επίσης τα «Πρόσθετα Μαθήματα» του ΠΠΣ «ΕΛΜΕΠΑ» τα οποία αφορούν τους αποφοίτους ΤΕΙ που εντάχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με μόνη εξαίρεση το μάθημα «Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία». Οι φοιτητές διαχωρίζονται ως εισαχθέντες ΤΕΙ, εισαχθέντες ΕΛΜΕΠΑ, καθώς επίσης και σε αποφοίτους ΤΕΙ που εντάχθηκαν βάσει του ν. 4610 στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμά Σπουδών. Ανάλογα με το ΠΠΣ που είναι ενταγμένοι, βλέπουν στη δήλωση μαθημάτων τους, κωδικούς και τίτλους μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών που ανήκουν με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση.
 1. Δήλωση «ομάδων» του μαθήματος «Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» του 6ου εξαμήνου:

2.1 Οι φοιτητές που θα το δηλώσουν για πρώτη φορά θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) από τις παρακάτω Ομάδες:

 • Ομάδα 1
 • Ομάδα 2
 • Ομάδα 3
 • Ομάδα 4
 • Ομάδα 5
 • Ομάδα 6
 • Ομάδα 7
 • Ομάδα 8
 • Ομάδα 9

2.2 Οι φοιτητές που σε προηγούμενα εξάμηνα το δήλωσαν, το παρακολούθησαν και απέτυχαν στην εξέταση του, θα δηλώσουν την Ομάδα 10 (ΜΥΠ).

 1. Όσο αφορά τα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ΤΕΙ), το σύνολο των Δ.Μ. στα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, θα πρέπει να είναι 72 κατ’ ελάχιστο.
 1. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) ΤΕΙ:
  • Δικαίωμα δήλωσης της ΠΕ, έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών και έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 31 από τα 39 μαθήματα.
  • Όσοι έχουν ήδη ανάθεση ΠΕ, δεν επιτρέπεταινα τη ξανά δηλώσουν.
  • Όσοι έχουν ανάθεση ΠΕ αλλά έχουν υπερβεί τον χρόνο ισχύος της ανάθεσης (1 έτος), καθώς και όσοι επιθυμούν να αλλάξουν θέμα, μπορούν να δηλώσουν την ΠΕ μόνο αν έχουν ζητήσει και πάρει έγκριση κατάργησης της προηγούμενης ανάθεσης από τον επιβλέποντα Καθηγητή και τον Υπεύθυνο ΠΕ.

 

Ηράκλειο 12/2/2021
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο