Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη μαθημάτων στο “Μάρκετινγκ” (Γ’ εξάμηνου)

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του Τμήματος μας ότι από την ΤΡΙΤΗ 7/12/2021 ξεκινά η διδασκαλία  του μαθήματος  «Μarketing», τις ώρες 15:00′-18:00′ στο αμφιθέατρο 105.

 

Ηράκλειο :2/12/2021
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο