Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης με επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι φοιτητές Τ.Ε.Ι. που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση  με επιδότηση από τον  Ο.Α.Ε.Δ., (το ΕΣΠΑ δεν επιδοτεί φοιτητές Τ.Ε.Ι.) καλούνται να καταθέτουν  στη Γραμματεία του Τμήματος :

α)   Αίτηση φοιτητή
β)  Βεβαίωση  Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης
γ)   Υπεύθυνη Δήλωση
δ)  Λογαριασμό Τράπεζας στο  όνομα τους.

κατά την διάρκεια όλου του  ακαδημαϊκού έτους από τον μήνα Οκτώβριο έως και Ιούλιο και κατά τις ημερομηνίες:
Από 1η  έως και την 15η  κάθε μήνα ώστε να  τοποθετούνται τον επόμενο μήνα.

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε  με την Γραμματεία του Τμήματος στo τηλέφωνo  2810-379636

Ηράκλειο:25-4-2023
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο