Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Τεύχος 3ο

Ενημέρωση για τα πρόσφατα νέα, εκπαιδευτικά θέματα και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το 3ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο