Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος που ανήκουν στις κατηγορίες ΦμεΑ (Φοιτητές με Αναπηρίες) και ΦμεΕΕΑ (Φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Καταγραφής Αναγκών (σε Word) και έπειτα:
(α) να το αποστείλουν (επίσης σε μορφή Word) με email στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat-accfin@hmu.gr)
(β) να το εκτυπώσουν και να το υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση από την οποία απορρέουν οι καταγραφόμενες στο έντυπο ανάγκες.

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο