Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος που ανήκουν στις κατηγορίες ΦμεΑ (Φοιτητές με Αναπηρίες) και ΦμεΕΕΑ (Φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Καταγραφής Αναγκών (σε Word) και έπειτα:
(α) να το αποστείλουν (επίσης σε μορφή Word) με email στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat-accfin@hmu.gr)
(β) να το εκτυπώσουν και να το υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση από την οποία απορρέουν οι καταγραφόμενες στο έντυπο ανάγκες.

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ