Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επείγουσα ανακοίνωση για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για το σχετικό έλεγχο των στοιχείων σας κατά την προσέλευση στις εξετάσεις, παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε άμεσα την εγγραφή σας στο σύστημα https://edupass.gov.gr. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας στο σύστημα https://edupass.gov.gr βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά τον αριθμό της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας και τον αριθμό του μητρώου σας. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά η χρήση διπλής μάσκας.
  2. Πρέπει να προσέλθετε στην εξέταση με ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    • Είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
    • Είτε με πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
    • Είτε με βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
  3. Οι φοιτητές που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν σε εξέταση λόγω νόσησης covid19 και επιθυμούν να εξεταστούν διά ζώσης μετά την εξεταστική, θα χρειαστεί να καταγράψουν την απουσία τους λόγω νόσησης στην πλατφόρμα edupass όπως αναφέρεται στις οδηγίες του Υπουργείου.

Σημείωση: Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έχουν Α.Μ.Κ.Α, θα πρέπει πρώτα να εκδώσουν προσωρινό Α.Μ.Κ.Α από την ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr/pamka, και στη συνέχεια θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στη πλατφόρμα edupass για να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Δείτε παρακάτω τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο