Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου με τίτλο: Applications in Energy Finance

Δημοσιεύθηκε νέος Συλλογικός Τόμος με την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Χρήστου Φλώρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Χατζηαντωνίου με τίτλο: Applications in Energy Finance: The Energy Sector, Economic Activity, Financial Markets and the Environment, από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan.

Μετάβαση στο περιεχόμενο