Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξέταση εργαστηριακών μαθημάτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφάσισε,  λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας Covid-19,  να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ «Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» (ΣΤ’ εξαμ.) και «Λογιστικές Εφαρμογές» (Ε’ εξαμ.) στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν οι φοιτητές που οφείλουν μόνο το ένα ή και τα δύο αυτά εργαστηριακά μαθήματα και δεν έχουν άλλη εκκρεμότητα -συμπεριλαμβανόμενης και της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής εργασίας- για τη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αυτά και προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat-accfin@hmu.gr) κατά το χρονικό διάστημα 08/07/2021 έως και 20/07/2021.

Οι σχετικές αιτήσεις θα ελεγχθούν από την Γραμματεία για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.  Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων αυτών θα αποφασιστεί αποκλειστικά από τους εξεταστές και θα ανακοινωθεί πριν τις εξετάσεις

Τονίζεται ότι η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εξέτασης των παραπάνω εργαστηριακών μαθημάτων χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 και δεν δεσμεύει το Τμήμα για μελλοντικές εξεταστικές περιόδους.

 

 Από  τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο