Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητές που οφείλουν μόνο το μάθημα “Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο”

Οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί, βάσει του ν.4610/2019, στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών και οφείλουν μόνο το μάθημα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ» για τη λήψη του πτυχίου τους, θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία έως και τη Δευτέρα 10/10/2022.

Ηράκλειο 30/9/2022
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο