Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ η έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου μετατίθεται για τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 αντί της 27ης Σεπτεμβρίου που αναφέρεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

 

Ηράκλειο 23/9/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο