Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Mέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Α.Ε.Ι. κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-20

Σύμφωνα  με την υπ’ αρ.107981/Ζ1/20.8.2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη  και Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια με θέμα «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης  του κορωνοϊού Covid-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

Η χρήση μη  ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια  της εξέτασης και για όλες τις μορφές των δια ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές).

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β΄3473/20-8-2020. Σχετικός σύνδεσμος (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

Ηράκλειο  26-08-2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο