Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Ο.Ε.Ε. για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης:«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • 2.000 άνεργους πτυχιούχους οικονομικών σχολών
  • έως 29 ετών
  • εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ από όλες τις Περιφέρειες

Περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο