Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ομάδες πρωτοετών φοιτητών στο μάθημα “Πληροφορική Ι”

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι οι Ομάδες στο μάθημα «Πληροφορική Ι» του πρώτου εξαμήνου, διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα Από Επώνυμο
Έως Επώνυμο
 Διδάσκεται
ΑΕΡ… ΒΟΖ… Τετάρτη 9:00 – 12:00
Εργαστήριο 7
ΒΟΥ… ΖΙΟ… Τετάρτη 9:00 – 12:00
Εργαστήριο 5
ΖΩΓ… ΚΟΣ… Τετάρτη 12:00 – 15:00
Εργαστήριο 7
ΚΟΥ… ΜΑΡΓ… Τετάρτη 12:00 – 15:00
Εργαστήριο 5
ΜΑΡΚ… ΝΤΟ… Πέμπτη 9:00 – 12:00
Εργαστήριο 7
ΞΕΝ… ΠΡΟ… Πέμπτη 9:00 – 12:00
Εργαστήριο 5
ΣΑΒ… ΤΣΑΚ… Πέμπτη 12:00 – 15:00
Εργαστήριο 7
ΤΣΑΜ… ΨΩΜ… Πέμπτη 12:00 – 15:00
Εργαστήριο 5

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 4-10-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο