Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ομάδες στο μάθημα Πληροφορική Ι

Οι υπόχρεοι παρακολούθησης στο μάθημα Πληροφορική Ι νεοεισαχθέντες φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες ως εξής:

Ομάδα 1η: Επώνυμα από BER έως ΔΗΜ
Ομάδα 2η: Επώνυμα από ΔΙΑ έως ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑ
Ομάδα 3η: Επώνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως ΚΟΥΛΛ
Ομάδα 4η: Επώνυμα από ΚΟΥΛΤ έως ΜΑΤ
Ομάδα 5η: Επώνυμα από ΜΑΥ έως ΠΑΛΑ
Ομάδα 6η: Επώνυμα από ΠΑΛΛ έως ΣΙΓ
Ομάδα 7η: Επώνυμα από ΣΙΔ έως ΤΣΙΑ
Ομάδα 8η: Επώνυμα από ΤΣΙΚ έως ΨΩΜ

Αλλαγή ομάδας μπορεί να γίνει μόνο αμοιβαία, με φοιτητή/φοιτήτρια της ομάδας που επιθυμεί κάποιος να παρακολουθήσει αντί αυτής που ανήκει με βάση την παραπάνω κατάταξη.
Τις ημέρες, ώρες και το Εργαστήριο Η/Υ που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα θα βρείτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες

Μετάβαση στο περιεχόμενο