Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Ηράκλειο 13/5/2024
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο