Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση της περιόδου διανομής των συγγραμμάτων, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

Βάσει της με αριθμ. πρωτ.: 74780 /Z1/16-6-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η περίοδος διανομής των δηλωθέντων από τους φοιτητές συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020.

Η κατ’οίκον παράδοση των συγγραμμάτων στους φοιτητές από τους εκδοτικούς οίκους, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.

Ηράκλειο 16/6/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο