Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση – Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης Δια Ζώσης με έναρξη την 1η Ιουνίου 2021

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ ότι σε συνέχεια του ΦΕΚ 1872/Β΄/8.5.2021 η Πρακτική Άσκηση θα ξεκινήσει Δια Ζώσης την 1η Ιουνίου 2021 για όλους τους φοιτητές α) φοιτητές που είναι σε αναστολή από 6/11/2020, β) φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική εξ αποστάσεως και γ) φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση για έναρξη πρακτικής το εαρινό εξάμηνο.

Απαραίτητες ενέργειες

α) φοιτητές που είναι σε αναστολή από 6/11/2020

Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν την πρακτική από 1/6 πρέπει να διαβάσουν και να αποστείλουν στον φορέα για συμπλήρωση την επισυναπτόμενη Βεβαίωση Νο 1 και έπειτα να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους το αργότερο έως την Δευτέρα 17/5.

Για κάθε άλλη περίπτωση (διακοπή πρακτικής, αλλαγή φορέα κ.λπ.) ο φοιτητής οφείλει άμεσα να ενημερώσει το Τμήμα του και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

β) φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική εξ αποστάσεως

Για να συνεχίσουν την πρακτική δια ζώσης από 1/6 πρέπει να διαβάσουν και να αποστείλουν στον φορέα για συμπλήρωση την επισυναπτόμενη Βεβαίωση Νο 2 και έπειτα να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως την Δευτέρα 17/5.

 

γ) φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση για έναρξη πρακτικής

Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να περιμένουν την απόφαση έγκρισης. Θα λάβουν σχετικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες μετά τις 24/5.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλους τους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση δια ζώσης είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και η δήλωση αποτελέσματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 1866/Β΄/7.5.2021.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα: 2810 379337, 2810 379472

Email: gpa@hmu.gr

Web Address: https://praktiki.hmu.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο