Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (διάρκεια 6 μήνες)

Προϋποθέσεις – Διάρκεια

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 6 μηνών και πραγματοποιείται στο έβδομο εξαμήνου σπουδών και άνω. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του ΠΠΣ, δηλαδή 26 ολοκληρωμένα μαθήματα.

Κανονισμός

Έντυπα Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ

Έντυπα Πρακτικής μέσω ΟΑΕΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο