Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Εαρινό Εξάμηνο 2022 – 2023 – Δ΄ κύκλος αιτήσεων (μόνο για φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ ότι υπάρχουν 15 διαθέσιμες θέσεις για την υλοποίηση τρίμηνης προαιρετικής πρακτικής άσκησης με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491» – ΕΣΠΑ 2014-2020 (οι θέσεις ΕΣΠΑ για εξάμηνη πρακτική άσκηση φοιτητών των Τμημάτων του π. ΤΕΙ Κρήτης έχουν καλυφθεί).

Η ανακοίνωση αφορά μόνο φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική με ημερομηνία έναρξης 1η Ιουλίου ή 1η Αυγούστου 2023 και ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως 31/10/2023.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο