Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Εαρινό Εξάμηνο 2022 – 2023 – Β΄ κύκλος αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει όλους τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ α) φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και β) φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491» – ΕΣΠΑ 2014-2020 για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, Β΄ κύκλος εαρινού εξαμήνου 2022-2023.

Η ανακοίνωση αφορά μόνο φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική με ημερομηνία έναρξης 1η Απριλίου ή 1η Μαΐου 2023.

Κατάθεση δικαιολογητικών από Πέμπτη 23/2/2023 έως το αργότερο Τετάρτη 15/3/2023 (και για τις δύο παραπάνω ημερομηνίες έναρξης).

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ, Λογαριασμός Τραπέζης).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν και οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση πρακτικής το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Ο επόμενος κύκλος αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάρτιο και θα αφορά α) για φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων πρακτική με έναρξη την 1η Μάϊου καθώς και τους επόμενους μήνες του εξαμήνου και ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως 31/10/2023 και β) για φοιτητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης πρακτική με έναρξη την 1η Μάϊου και ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως 31/10/2023.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ΕΣΠΑ ανά Τμήμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (κενές θέσεις σε ένα Τμήμα θα καλυφθούν αναλογικά από φοιτητές άλλων Τμημάτων). Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως.

 

Οδηγίες για τους Φοιτητές

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν:

Στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Οι φοιτητές κατά τη συνέντευξη/συνεννόηση με τους πιθανούς φορείς θα πρέπει α) να ενημερώνουν για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών τους και β) να τους προσκομίζουν τις παρακάτω οδηγίες:

  • Κατεβάστε τις οδηγίες για τους φορείς απασχόλησης φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ
  • Κατεβάστε τις οδηγίες για τους φορείς απασχόλησης φοιτητών ΠΠΣ π. ΤΕΙ Κρήτης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου ή στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τηλέφωνα: 2810 379431, 2810 379472

Email: gpa@hmu.gr

Web Address: https://praktiki.hmu.gr/

 

Αίτηση φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο