Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2020-2021

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ακαδημαϊκούς υποτρόφους ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο παλιάς ΣΕΥΠ, Ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι την Δευτέρα 31-08-2020 και ώρα 14:00′

Ηράκλειο: 27-08-2020
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο