Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό Αξιολόγησης Συμπληρωματικής Προκήρυξης Ακαδημαϊκων Υποτρόφων για το α.ε 2021-22

Πρακτικό Αξιολόγησης Συμπληρωματικής Προκήρυξης Ακαδημαϊκων Υποτρόφων για το α.ε 2021-22 με αρ πρωτ. 5336/ Φ30.2 09-09-2021

Κατά του πρακτικού αξιολόγησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση από 15-10-2021 (ημερομηνία ανάρτησης πρακτικού αξιολόγησης) έως και 19-10-2021 ώρα 15:00.

Ενστάσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο mail: ehitas@hmu.gr, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθημερινά από 15-10-2021 μέχρι 19-10-2021 ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο